Get the Flash Player to see this rotator.

Zalău - Scurt istoric


 

Municipiul Zalău, reşedinţa judeţului Sălaj, este situat la poalele vestice ale Munţilor Meseş, fiind printre puţinele localităţi atestate documentar înainte de sfârşitul primului mileniu.

Prima consemnare scrisă datează din a doua jumătate a secolului al XII-lea şi o găsim în Cronica lui Anonymus - Gesta Hungarorum, având statut de aşezare iobagă. În anul 1473, Matei Corvin a ridicat localitatea la rangul de târg, oferindu-i oraşului independenţă economică.

În Dicţionarul istoric al localităţilor din Transilvania, de eminentul istoric Coriolan Suciu, găsim Zalăul sub următoarele atestări:
Villa Ziloc – 1220
Curtis pontificalis <= episcopalis>Ziloc – 1246
Zylah – 1282
Ziloh – 1318
Zilach – 1344
Oppidum Zylah – 1475
Ziloch – 1570
Zila – 1601
Zilahu, Zalahu, Waltenberg vel Zillemarkt – 1808
Szilaj-Szilágy – 1839
Szilju – 1850
Zilah, Walthenberg, Zălau – 1854
Zalău – 1900, 1930, 1966.

De-a lungul timpului, datorită intereselor politice şi economice, oraşul a fost trecut când sub jurisdicţia regilor Ungariei, când a principatului Transilvaniei.

La sfârşitul secolului al XVI-lea, oraşul aparţinea Transilvaniei, avea o conducere administrativă autonomă, alcătuită din 33 de senatori aleşi, dintre care unul era primar, iar pe lângă acesta mai funcţiona un notar, un arhivar şi un casier.

Anul 1571 sub domnia principelui Stefan Bathory, iar apoi anul 1600 sub domnia lui Mihai Viteazul, sunt două praguri importante care marchează istoria oraşului. După anexarea lui la Imperiul Habsburgic, oraşul cunoaşte o decădere economică.

După victoria lui Mihai Viteazul de la Guruslău, din 3 august 1600, Zalăul se bucură de propriile reguli administrative, juridice, fiscale, militare şi de o autonomie care conferea libertăţi cetăţenilor pe tot cuprinsul ţării.

Până în 1848 Zalăul s-a bucurat de privilegii şi autonomie. După evenimentele acelui an, Zalăul şi-a pierdut autonomia şi independenţa. În 1876, a avut loc o nouă împărţire administrativ-teritorială a Transilvaniei, în urma căreia, comitatele Crasna şi Solnocul de Mijloc (după vechea împărţire administrativ-teritorială) s-au unit şi au format împreună fostul judeţ Sălaj, iar Zalăul era reşedinţă de judeţ.

În anul 1950 Zalăul face parte din regiunea Cluj, având statutul de raion. După o nouă împărţire administrativ-teritorială, în 1968, Zalăul a devenit capitala judeţului Sălaj, iar în 1979, dobândeşte rangul de municipiu.