Get the Flash Player to see this rotator.

Compartimentul marketing

P-ţa Iuliu Maniu, nr. 13 

e-mail: bjs_marketing@yahoo.com, achizitii_bjs@yahoo.com
 

 Activităţi:

 • cercetarea nevoilor utilizatorilor şi a gradului de satisfacere a acestora pentru îmbunătăţirea serviciilor oferite şi pentru înfiinţarea serviciilor noi
 • sprijinirea bibliotecilor publice din judeţ în organizarea activităţilor
 • conceperea şi realizarea materialelor promoţionale
 • implicarea bibliotecii în diverse activităţi culturale locale şi naţionale, în colaborare cu alte instituţii  şi cu autorităţile publice locale
 • colaborarea permanentă cu mass-media
 • studierea ofertei de programe şi proiecte şi identificarea oportunităţilor de implicare a bibliotecii
 • selecţia şi achiziţia curentă şi retrospectivă, a tuturor categoriilor de documente
 • studierea ofertei de documente de pe piaţa editorială
 • dezvoltarea relaţiilor directe cu editurile şi difuzorii de documente specifice de bibliotecă în vederea obţinerii unor preţuri optime de achiziţie
   
Personalul compartimentului:

Mariana Lucia Marian