Get the Flash Player to see this rotator.

ACTE NORMATIVE SPECIFICE PROFESIEI

LEGE Nr. 334 din 31 mai 2002
Legea bibliotecilor cu toate modificările până în mai 2007

LEGE Nr. 593 din 15 decembrie 2004
pentru modificarea şi completarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1240 din 22 decembrie 2004

LEGE Nr. 186 din 9 mai 2003 privind promovarea culturii scrise
REPUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 929 din 16 noiembrie 2006

HOTĂRÂREA Nr. 215 din 20 februarie 2004
pentru aprobarea Normelor privind emiterea şi utilizarea tichetelor valorice pentru achiziţionarea de cărţi, reviste şi alte publicaţii având caracter ştiinţific sau literar-artistic ale autorilor din România, editate pe orice fel de suport
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 173 din 27 februarie 2004

LEGE Nr. 111 din 21 noiembrie 1995
privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Depozitului legal de tipărituri şi alte documente grafice şi audiovizuale
REPUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 119 din 7 februarie 2005