Get the Flash Player to see this rotator.

Servicii gratuite

  • eliberare permis de intrare
  • accesul la bazele de date şi colecţiile proprii
  • informaţii de orientare generală
  • consultarea publicaţiilor în sălile de lectură
  • împrumutul publicaţiilor la domiciliu
  • accesul la INTERNET
  • rezervare de cărţi
  • îndrumări de specialitate la raftul cu acces liber
  • îndrumări privitoare la utilizarea instrumentelor de informare din bibliotecă (cataloage, baze de date, lucrări de referinţă)
  • organizarea de activităţi culturale (vitrine, expoziţii, medalioane, seri literare, dezbateri pe diferite teme, lansare de carte, prezentări de carte, mese rotunde etc.)