Get the Flash Player to see this rotator.

Revista I.D.E.I.

Argument

Multe definiții s-au dat bibliotecii de-a lungul timpului. Fiecare conține mult adevăr; dar nu am găsit încă nicăieri cuvintele magice care să acopere întreaga sferă de servicii, activități, manifestări, acțiuni, conferințe, simpozioane ș.a. pe care le cuprinde buchetul, numit atât de simplu și modest: BIBLIOTECA. Din dorința sinceră de a ne defini și redimensiona identitatea, am avut gândul de a dărui, din an în an, prin CUVÂNT, farâme din truda slujitorilor cărții din SĂLAJ. 

Roata lumii se învârte doar dacă există scânteia - IDEEA! Cum biblioteca este depozitara memoriei omenirii, unde altundeva să căutam idei dacă nu în paginile, uneori prăfuite de timp, ale cărților. De la idee pornește totul, iar ideile sunt în CARTE.

Din acest motiv am denumit revista Bibliotecii Județene I. S. Bădescu - Sălaj - I.D.E.I. (Informare. Documentare. Educație. Implicare). Un om informat, documentat și educat se va implica activ în viața comunității și va învârti cu mare convingere roata progresului. 

Nu cunoaștem un alt loc atât de primitor precum biblioteca publică. Aici au acces toți: de la copilul căruia părinții încearcă sa-i transmită farmecul poveștilor la bătrânul înțelept, dornic să-și mențină vie memoria și să mai descifreze puțin din tainele lumii înainte de a sta de vorbă cu stelele.

Lectura și informația nu au vârstă, ele asigură hrana spiritului și a minții de-a lungul trecerii noastre prin lumea cu nume.

O singură viață ne-a fost dăruită și doar trăind în brațele lecturii și informației suntem în măsură să-i atribuim multiple valențe, să împărtășim experiențe inedite. Și, Doamne, niciodată nu e de-ajuns. Am mai dori să întoarcem o pagină, să pătrundem printre gânduri și idei, să ne rătăcim în labirintul nesfârșit al cunoașterii. Tot lectura, informația bogată și buna documentare deschid cale spre toate orizonturile firii, descifrând taine și răspunzând la întrebări pe care nu îndraznim să le punem.

Atunci, cu siguranță, cel mai fidel din prietenii tăi ar trebui să fie BIBLIOTECA. (F. Pop)