Get the Flash Player to see this rotator.

Proiecte în derulare

 

ŞCOALA PĂRINŢILOR - întâlnire lunară


 • Mediul familial ocupă un loc central în multitudinea factorilor determinanţi ai evoluţiei individului. Copilul nu este un adult în miniatură, ci el este un “candidat la maturizare” (H. Pierot), deosebit de receptiv la influenţele pozitive sau negative care se exercită asupra lui.
 • Pentru a răspunde standardelor impuse de comunitate în ceea ce priveşte valorile şi responsabilităţile familiei, vis-a-vis de personalitatea copilului, asistăm la dezvoltarea unor iniţiative de organizare a unor cursuri sau programe pentru părinţi, majoritatea susţinându-se în cadre organizate de persoane specializate. Aceste cursuri sau programe încearcă să răspundă experienţelor părinţilor sau viitorilor părinţi în ce priveşte abilităţile necesare creşterii şi educării copilului.
 • SCOPUL PROIECTULUI: Dezvoltarea unei relaţii active între părinţi - bibliotecă - psihologi în vederea eficientizării relaţiei părinte - copil cu scopul dezvoltării unor copii sănătoşi din punct de vedere psihic, emoţional, social şi asistarea lor în vederea achiziţionării unui nivel de competenţe adecvate vârstei, care să le faciliteze adaptarea în cât mai multe domenii.
 • OBIECTIVELE PROIECTULUI:
 • Consilierea părinţilor cu privire la modalităţile optime de educaţie a copiilor şi de relaţionare cu aceştia;
 • Folosirea unor metode eficiente pentru dezvoltarea psiho-afectivă;
 • Iniţierea unor acţiuni comune, prin contactul direct al grupului de părinţi cu persoane abilitate să desfăşoare un proces educaţional;
 • Găsirea unor soluţii comune în educaţie;
 • Studierea unor cărţi, documente, reviste de specialitate în vederea realizării unor dezbateri pe teme date;
 • Valorificarea unor experienţe personale;
 • Exprimarea opiniei participanţilor cu privire la acţiunile întreprinse în cadrul acestui parteneriat
 • Încurajarea părinţilor în a face propuneri menite să aducă îmbunătăţiri actului educaţional.

PROVOCARE LA LECTURĂ! - emisiune săptămânală - Sălăjeanul TV


 • În cadrul acestei emisiuni sunt prezentate teme de mare interes pentru tineri și adulţi, făcându-se cunoscut şi fondul de carte al Bibliotecii Judeţene Sălaj, precum şi oportunităţile pe care lectura le poate oferi celor care se molipsesc de ea.

ȘCOALA BUNICILOR  


 • Proiect ce are ca scop principal implicarea persoanelor vârstnice în activități și schimb de idei cu tinerii; scrierea unor Povestiri Digitale (DIGITALES) din viața bunicilor, precum și editarea unei cărți cuprinzând cele mai inspirate modele de urmat și experiențe trăite. Colaborare cu Clubul Pensionarilor Zalău și Centrul Tinerețe fără bătrânețe Zalău. 

 

BIBLIOVOLUNTAR - existența pe lângă fiecare bibliotecă publică a unui grup de sprijin, alcătuit din voluntari


BIBLIOTECA DE LA SAT - înființarea filialelor bibliotecilor comunale în satele aparținătoare comunelor

BIBLIONET - LUMEA ÎN BIBLIOTECA MEA 

 • este un program de parteneriat intre IREX, Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR), autorităţile locale si naţionale si bibliotecile din ţară
 • din numărul total de 61 de biblioteci publice (Biblioteca Județeană cu toate filialele acesteia,  3 biblioteci orășenești, 58 de biblioteci publice comunale) din judeţul Sălaj au fost elaborate formulare de aplicaţie pentru toate, iar în urma procesului de selecţie au fost desemnate câştigătoare şi au fost dotate cu echipamente moderne, cursuri gratuite pentru personalul bibliotecar, software etc. Județul SĂLAJ a fost primul județ din România care a încheiat procesul de modernizare a bibliotecilor publice (2012), fiind și singurul județ care a reușit această deosebită performanță.
 

Proiect de parteneriat cu Asociaţia Culturală Româno - Italiană Dialog

Scop: înfiinţarea primei biblioteci româneşti de la Udine, schimburi de experienţă cu bibliotecarii din judeţul Sălaj, lansări de carte la nivel naţional şi internaţional, expoziţii, serate culturale, activităţi culturale comune, evaluări şi cercetări în domeniul literaturii şi culturii române.


Proiect de parteneriat încheiat cu Asociaţia Prader Willi România

Scop: îmbunătăţirea calităţii vieţii copiilor cu dizabilităţi produse de boli genetice rare din comunitatea Zalău

Proiect de parteneriat cu Fundaţia Cartea Călătoare, Focşani

Scopul principal: implementarea standardului Daisy, standard internaţional de accesibilizare a informaţiei pentru persoanele cu deficienţe de vedere sau cu dificultăţi de citire

Proiect de parteneriat cu Clubul Femina Maria al pensionarilor Sălaj

Scop: diversificarea ofertelor de programe cultural-instructive şi de relaxare pentru persoanele vârstnice

Proiect de parteneriat educaţional încheiat cu bibliotecile şcolare din municipiul Zalău: Biblioteca - o poartă spre cunoaştere

Scop: familiarizarea tinerilor cu marile valori ale culturii naţionale şi universale, precum şi cunoaşterea importantelor domenii de interes pentru dezvoltarea lor umană, socială şi profesională

Proiect de parteneriat cultural încheiat cu Casa de Cultură a Sindicatelor Zalău

Scop: revigorarea mişcării teatrale de amatori din municipiu şi judeţ

Progetto Dacia

Scop: E-learning (cursuri pentru comunitatea sălăjeană cu adresabilitate şi tematică diversă, incluzând domenii de larg interes: agricultură, turism, comerţ, multimedia, cultură ş.a.)

Proiect OSIM  

Scop: informarea comunităţii sălăjene privind serviciile Oficiului Român pentru Invenţii şi Mărci

Proiect de parteneriat educaţional Să păşim în lumea cărţilor, încheiat cu Şcoala Gimnazială Mihai Eminescu  

Scop: dezvoltarea dragostei pentru lectură la copii, prin activităţi atractive şi motivaţionale

Proiect educaţional Dor de Eminescu  

Scop: stimularea creativităţii prin transpunerea în artă a operei eminesciene; dezvoltarea limbajului

Proiect de parteneriat educaţional Citesc, deci exist, încheiat cu Şcoala Gimnazială Aghireş 

Scop: popularizarea experienţei pozitive din activitatea Bibliotecii Judeţene; diversificarea strategiilor managementului educaţional; creşterea calităţii procesului instructiv-educativ prin stimularea interesului elevilor faţă de lectură

 Parteneriat educaţional Călătorie în lumea cărţilor  

Scop: colaborare în vederea atragerii copiilor în lumea artei şi literaturii; descoperirea şi punerea în valoare a copiilor cu talent artistic

 Protocol de cooperare încheiat cu Agenţia Naţională Antidrog  

Scop: asigurarea cadrului legal de cooperare pentru diseminarea informaţiilor în rândul comunităţii sălăjene

 Proiect educativ în parteneriat, încheiat cu Liceul Pedagogic Gheorghe Şincai

Scopul: aprofundarea cunoştinţelor de biblioteconomie 

 Proiect de parteneriat educaţional - Cartea, comoară de înţelepciune, încheiat cu Liceul Sportiv “Avram Iancu” Zalău 

Scop: stimularea interesului elevilor pentru a citi independent

 Proiect educaţional - Să citim în mileniul III, încheiat cu Gradiniţa Ciumărna

Scop: conştientizarea elevilor asupra importanţei limbajului scris; sensibilizarea faţă de valoarea cărţii; cultivarea aptitudinii pentru citit şi scris

 Proiect educaţional - O carte cât un munte de bani!, încheiat cu Şcoala Gimnazială Mihai Eminescu Zalău

Scop: promovarea dialogului şi a comunicării în rândul elevilor; atragerea elevilor spre activităţile extracurriculare; stimularea talentului artistic şi a imaginaţiei creatoare

 Proiect - FILMUL sau CARTEA?!,în parteneriat cu Colegiul Naţional Silvania

Scop: perfecţionarea activităţii bibliotecii, astfel încât aceasta să devină o sursă mai eficientă de instruire şi educare, o extensie a activităţii educative cu accent pe educaţia non-verbală; promovarea colecţiilor electronice ale bibliotecii

 Program educaţional - Prin lumea poveştilor, încheiat cu Gradiniţa cu program prelungit nr. 10, Zalău

Scop: stimularea interesului pentru lectură în perioada preşcolarităţii şi a şcolarităţii mici, în vederea atenuării unora dintre cauzele care pot genera eşecul şcolar

 Parteneriat educaţional, încheiat cu Grupul Şcolar Mihai Viteazul Zalău  

Scop: Iniţierea şi derularea unor acţiuni comune în vederea realizării activităţilor culturale de atracţie pentru liceeni

 Proiect de parteneriat - Călătorie în minunata lume a cărţilor, încheiat cu Şcoala Gimnazială Andrei Mureşanu Cehu Silvaniei

Scop: declanşarea, prin actul lecturii, a unui ritm de asocieri, a unui complex de procese psihologice; stimularea gândirii creatoare şi implicare activă în societate

 Proiect de parteneriat educaţional - Biblioteca, o poartă către studio, încheiat cu Grupul Şcolar Cserey-Goga Crasna

Scop: dezvoltarea atitudinilor pozitive, a aptitudinilor şi preocupărilor deosebite în domenii precum: artă, literatură, ştiinţe exacte, tehnică etc.; stimularea dorinţei de a obţine informaţii pentru a răspunde activ la provocările intelectuale curente

 Proiect educaţional - Descoperă bucuria lecturii!, încheiat cu Colegiul Tehnic A.P.I.

Scopul: stimularea interesului pentru lectură prin prezentarea unor ecranizări ale operelor studiate; organizarea unor programe educative în afara spaţiului bibliotecii

 Proiect de parteneriat – Cartea, cel mai bun prieten!, încheiat cu Şcoala Simion Bărnuţiu Zalău

Scop: educarea copiilor în spiritul dragostei pentru carte şi cunoaştere

 Convenţie de parteneriat, încheiată cu Colegiul Naţional Silvania Zalău

Scop: colaborarea bibliotecii cu profesorii şi elevii liceului în diverse activităţi cultural-educative şi recreative

 Proiect - Activitate în cooperare - Cartea şi prietenii ei, încheiat cu Şcoala Gimnazială Mihai Eminescu şi Şcoala Gimnazială Iuliu Maniu

Scop: sporirea încrederii în actul lecturii; dezvoltarea pasiunii pentru citit; îndrumare în noianul de opere în vederea formării şi dezvoltării intelectuale a copiilor
 

 Proiect educaţional bilingv român - englez FAIRY TALES În lumea basmelor, încheiat cu Biblioteca Comunală Bănişor şi Şcoala Gimnazială Peceiu

Scop: formarea unui grup partenerial care să promoveze valori comune: elevi, profesori, bibliotecă; promovarea spiritului de cmpetiţie
 

 Proiect de parteneriat educaţional Lectura – cea mai bună învăţătură, încheiat cu Liceul de Artă „Ioan Sima”

Scop: dezvoltarea interesului pentru lectură, familiarizarea elevilor cu marile valori ale culturii şi ştiinţei universale
 

 Protocol de colaborare Cartea, prietena mea, încheiat cu Grădiniţa cu program prelungit nr. 2, Zalău

Scop: aducerea în atenţia copiilor preşcolari a lumii fascinante a cărţilor cultivarea interesului şi atitudinii pozitive faţă de rolul şi locul bibliotecii în universul uman
 

 Parteneriat educaţional Cartea - cel mai apropiat prieten, încheiat cu Grădiniţa nr. 4, Zalău

Scop: cultivarea dragostei pentru citit; atragerea copiilor în lumea literaturii, descoperirea tainelor din cărţi
 

 Proiect de parteneriat Cartea - comoara existenţei, încheiat cu Şc. Gimnazială "Iuliu Maniu", Zalău

Scop: stimularea imaginaţiei creative; formarea deprinderii de a gândi şi a se exprima realizând conexiuni interdisciplinare
 

 Proiect de parteneriat Vrem să fim artişti; încheiat cu Liceul de Artă "Ioan Sima", Zalău

Scop: atragerea copiilor cu aptitudini artistice spre acest gen de activităţi; dezvoltarea şi valorificarea aptitudinilor scenice ale elevilor în activităţi de natură artistică
 
  Proiect de parteneriat încheiat cu Centrul Român Cultural "Ioan Gură de Aur", OSTIGLIA, ITALIA

 Scop: înfiinţarea unei biblioteci româneşti, schimb cultural româno-italian

  Proiect de parteneriat încheiat cu Biblioteca CIVICA MESTRE - VENEŢIA, ITALIA

Scop: transfer şi donaţii de carte românească pentru românii stabiliţi în Italia; activităţi culturale organizate în parteneriat