Get the Flash Player to see this rotator.

Date statistice 2017

Total documente existente în bibliotecă la sfârşitul anului 2017  243769 vol.

Din care:

 • Cărţi şi periodice (nr. volume): 230859 vol.
 • Documente audiovizuale: 3184
 • Colecţii electronice: 8405
 • Alte documente noncarte: 1321 

Total documente achiziţionate în anul 2017: 9271 vol. 
 

Din care:
 • Cărţi şi periodice (nr. volume): 9062
 • Colecţii electronice: 209

Facilităţi şi servicii:

 • număr de înregistrări catalografice în regim automatizat: 223383
 • procent de înregistrări catalografice în regim automatizat (din total colecţii): 99,6%
 • număr de staţii de lucru pentru utilizatori: 48
   

Utilizare şi utilizatori 2017:

 • Utilizatori înscrişi  (2013 - 2017): 8036
 • Utilizatori nou înscrişi: 2199
 • Utilizatori activi: 7175
 • Documente difuzate: 208554
 • Vizite la bibliotecă: 238937
 • Vizite virtuale: 1174
 • Frecvenţa medie zilnică:  vizite/zi  473
 • Utilizarea bibliotecii de la distanţă (prin telefon, poştă, fax):  3177

 

Programe şi evenimente culturale 2017:

 • Vizite colective: 21358
 • Expoziţii: 646
 • Program si evenimente culturale 1476

 

Personalul bibliotecii: 34 angajaţi  

 • Personal de specialitate: 29
 • Personal administrativ: 3
 • Personal de întreţinere şi deservire: 2